Kapłani odwiedzą wyjątkowo swoich chorych:

ks. Proboszcz w sobotę, 6 kwietnia od godz. 12.30;

ks. Bartosz w piątek, 5 kwietnia od godz. 10.00.