Informujemy, że istnieje możliwość zakupu pamiątkowych zdjęć z przystąpienia do sakramentu Bierzmowania. Komplet zdjęć (4 małe + 1 duże grupowe) to koszt 20 zł. Pozostałe zdjęcia to koszt 3 zł za sztuke.

Zdjęcia do nabycia u katechetki p. Adriany Starobrat