WSKAZANIA PASTORALNE DOTYCZĄCE NOWELIZACJI W DNIU 15 KWIETNIA BR. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE OGRANICZEŃ W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

1. W oparciu o nowelizację z dnia 15 kwietnia br. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem 16 kwietnia br. do odwołania nałożony zostaje obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego.

2. Z tego obowiązku zwolniony jest duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

3. Przypominamy, że do dnia 19 kwietnia br. obowiązuje obostrzenie, na mocy którego w liturgii (niedzielnej, świątecznej, obrzędowej i w dni powszednie) nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (poza sprawującymi kult i posługującymi). Nadmieniamy, że za brak przestrzegania tego obostrzenia zarówno Policja może nałożyć mandat karny, jak i służby sanitarno-epidemiologiczne (Powiatowy Inspektor Sanitarny) wysokie mandaty z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Na rządcach parafii spoczywa odpowiedzialność zachowania wprowadzonych obostrzeń, by uchronić zarówno siebie, jak i wiernych, od narażenia na wysokie kary finansowe.

4. Ograniczenie uczestnictwa do 5-ciu osób (poza sprawującymi kult i posługującymi) dotyczy również obrzędów pogrzebowych, zarówno sprawowanych w świątyni, jaki i na cmentarzu.

5. Do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zarządzenia wydane przez Kurię Diecezjalną Toruńską związane z epidemią koronawirusa.

 

 

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny