1. W liturgii słowa Chrystus zachęcał nas do nawrócenia po to, aby osiągnąć królestwo niebieskie. Jako jedni z pierwszych próbę nawrócenia podjęli: Szymon, Jan i Jakub. Proces ich przemiany wewnętrznej trwał kilka lat, również i my podejmijmy proces przemiany własnego życia.

2. W naszej parafii zakończyła się kolęda. Jako duszpasterze dziękujemy bardzo za życzliwe przyjęcie, za możliwość wspólnej modlitwy i rozmowy, a także za złożone ofiary – serdeczne Bóg zapłać. Jesteśmy wdzięczni za zainteresowanie się działalnością naszej parafii i gotowość w sposób twórczy włączenia się w nią. Uważnie wsłuchaliśmy się we wszelkie uwagi i sugestie. W miarę możliwości będziemy starali się je uwzględnić. Jednocześnie też bardzo liczymy na uwzględnienie naszych duszpasterskich uwag. Nasze spotkania miały na celu dobro duchowe naszej wspólnoty.

3. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca wraz z nabożeństwem wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu ksiądz proboszcz odwiedzi swoich chorych, natomiast ks. wikariusz odwiedzi swoich chorych w innym terminie.

4. Następna niedziela (2 lutego) to jednocześnie święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej; na Msze św. przynosimy świece.

5. O Eucharystii – „W liturgii, zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej, dokonuje się dzieło naszego Odkupienia, w najwyższym stopniu przyczynia się ona do tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła. Jest on bowiem ludzki i jednocześnie Boski, widzialny i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, obecny w świecie, a zarazem pielgrzymujący”.

6. Dzisiejsza niedziela została ustanowiona Niedzielą Słowa Bożego przez papieża Franciszka 30 września 2019 r. pismem apostolskim Motu Proprio „Aperuit illis”.

7. W tym tygodniu przeżywamy liturgiczne wspomnienia – we wtorek św. Tomasza z Akwinu; w piątek św. Jana Bosko.

8. Serdecznie zapraszamy dzisiaj na Mszę św. o godz. 12.00, podczas której usłyszymy naszą scholę, a po Mszy św. zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu naszych młodych artystów. Usłyszymy między innymi kolędy z najnowszej płyty scholi, którą to płytę będzie można nabyć po koncercie. Znajdźmy czas, aby wspólnie kolędować Małemu Jezusowi. Gorąco wszystkich zapraszamy!!!

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp. Piotra Bulińskiego z Dąbrowy i śp. Elżbietę Stypczyńską z Janowa. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.