1. Chrystus jest światłem dla świata, a w dzisiejszej ewangelii zachęca nas, abyśmy również i my stali się tymi, którzy światło Chrystusa będą nieśli na krańce świata. Tym światłem rozświetlającym świat mają być przede wszystkim nasze dobre uczynki.

2. W rocznicę objawień w Lourdes Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego; w tym dniu odbywają się specjalne celebracje liturgiczne.

3. Dzień Chorego jest dobrą okazją, aby przypomnieć sobie o chorych, zarówno tych w naszej rodzinie, jak i sąsiedztwie. Warto byłoby zatroszczyć się dla chorego zarówno o pomoc duchową, jak i o pomoc fizyczną. Poprosić więc kapłana z posługą sakramentalną, pomoc w posprzątaniu domu chorego, zrobienie zakupów, a może i wesprzeć materialnie. Niewątpliwie każdy taki dobry uczynek będzie światłem rozświetlającym świat.

4. W dniu 14 lutego przypada święto Cyryla i Metodego, Patronów Europy.

5. Dziękujemy bardzo za rozebranie choinek, żłóbków i sprzątanie kościołów: w Boluminku państwu Andrzejowi Niciejewskiemu z córkami Julią i Olą, Adrianie Starobrat, Mirkowi Ginter, Radosławowi Ciechackiemu, Mirosławowi Paziewskiemu, Adamowi Kozdroniowi i Maciejowi Kaczorowi; w Dobrowie państwu Janinie Bieżuńskiej, Irenie Prawdzik, Wiesławie Salwin, Reginie Midurze, Beacie Pachocie z córką Weroniką, Elżbiecie Kowalik, Zdzisławowi Bukowskiemu, Andrzejowi Liponodze, Radosławowi Ciechackiemu i Mirosławowi Paziewskiemu. Serdeczne Bóg zapłać.

6. Dzisiaj kolekta specjalna.

7. Ponawiamy prośbę o segregację śmieci składanych na cmentarzu. Koszt wywozu jednego kontenera wynosi 800 zł. Nieraz zapełniony jest on przez kilka dni. Na pewno każdy rozumie bezsens płacenia za wywóz ziemi od kwiatów, wieńców czy kwiatów. Jest specjalne składowisko na śmieci kompostowe. Osobno składujemy plastikowe doniczki. Do kontenera składa śmieci już posegregowane (znicze, szkło, plastik) obsługa cmentarza. Bardzo liczymy na wyobraźnię, mądrość i zrozumienie.

8. Przypominamy, że Kancelaria Parafialna czynna jest po Mszach św.

9. Informujemy, że w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej w dniach od 10 do 21 lutego br. będzie trwała rekrutacja do przedszkola, zerówki i Klasy I Szkoły Podstawowej. Więcej informacji na plakatach i w sekretariacie szkoły.