1. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli przedstawia nam Chrystusa przemienionego wobec swoich uczniów na Górze Tabor. W ten sposób przygotowuje ich do wydarzeń, które niebawem nastąpią, a więc do swojej męki i śmierci, a jednocześnie i nas zachęca, abyśmy podjęli trud przemiany własnego życia.

2. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy, postu i pomocy misjonarzom pracującym na całym świecie. Ofiary dzisiaj zbierane przeznaczone są na ten cel. Modlić się będziemy w szczególności w intencji Ojca Dominika, który prowadził rekolekcje w naszej parafii. Cieszymy się z przeżytych rekolekcji. Jesteśmy wdzięczni naszemu rekolekcjoniście. Pragniemy tez podziękować wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie tego duchowego przeżycia, a więc Dyrekcji naszej szkoły i Gronu Pedagogicznemu oraz scholi pod kierownictwem państwa Haliniak. Serdeczne Bóg zapłać. Życzymy, aby uczestnictwo w tych rekolekcjach duchowo owocowało w naszym życiu ku przemianie i odrodzeniu.

4. Korzystajmy z nabożeństw okresowych, czyli Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Wyrazem naszej wiary i zarazem pięknym zwyczajem jest składanie ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego. Czynimy to podczas Drogi Krzyżowej oraz indywidualnie.

8. Zapraszamy rodziców dzieci, które wyjeżdżają na wypoczynek wakacyjny organizowany przez naszą parafię, na spotkanie dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku.