1. Podobnie jak niewiasty i Apostołowie, którzy zastali pusty grób Chrystusa, również my idziemy całemu światu głosić radosną wiadomość, że grób jest pusty, a Chrystus zmartwychwstał.

2. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego połączona jest z oktawą wielkanocną, dlatego przez całą oktawę zachęcamy do gromadzenia się przy rodzinnym ołtarzyku, przygotowanym w naszych domach, by wspólnie się modlić, szczególnie w intencji zakończenia pandemii.

3. Zwieńczeniem oktawy wielkanocnej będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego, ustanowiona przez papieża Jana Pawła II w czasie kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku.

4. W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów związaną ze stanem epidemii w Polsce liczba uczestników Mszy św. nie może przekroczyć 5 osób. Pierwszeństwo ma rodzina, która prosiła o odprawienie Mszy św. Jednak zachęcamy do skorzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej oraz świątecznej Mszy św. i pozostawania w domach korzystając z transmisji Eucharystii przez telewizję, radio i internet oraz przyjmowanie Komunii św. na sposób duchowy.

5. Jutro, w drugi dzień Świąt, Msze św. jak w każdą niedzielę.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO

 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

W tym roku Wielki Post stał się dla nas czasem wyrzeczenia i pokuty. Epidemia pokazała nam jak kruche jest ludzkie zdrowie i życie. Wszyscy zostaliśmy wyprowadzeni na pustynię i zaproszeni najpierw do przemyślenia naszej hierarchii wartości, a następnie wezwani do nawrócenia. Wielki Post przeżyliśmy odcięci od Eucharystii i bez obecności w świątyniach, ale nasze domu i rodziny stały się dla wielu miejscem intensywnej modlitwy. Bardzo dziękuję za odpowiedzialną postawę i świadectwo wiary w budowaniu domowego Kościoła! Jestem wdzięczny za Waszą pamięć o parafiach i przyjmowanie ze zrozumieniem uciążliwych ograniczeń. Dla każdego z nas: duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich ten czas był trudny, smutny i pełen zamyślenia! Jednak przezwyciężenie epidemii wiążę się ze współpracą, wzajemną pomocą oraz odpowiedzialnością. Proszę o dalszą modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i opiekuna chorych, o ustanie epidemii oraz o siły, zdrowie i odwagę dla Służby Zdrowia i wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem. Pamiętajmy, że agresja, spory, szerzenie niesprawdzonych informacji oraz tworzenie teorii spiskowych nie pomagają w przezwyciężeniu trudności, a tylko jeszcze bardziej zatruwają naszą codzienność.

Tegoroczne Święta Wielkanocne również przeżywamy upodobnieni do Chrystusa dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne. Niech będą one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa w Jego miłości, solidarności z samotnymi
i potrzebującymi. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka!

Życzę wytrwałości i odwagi, aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego i parafialnego. Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie!

bp Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński

 

Dołączając się do życzeń Księdza Biskupa, jako Wasi duszpasterze zapewniamy o modlitwie i życzymy Wam i Waszym bliskim, by Zmartwychwstały Pan umacniał w wierze, nadziei i miłości, niech udziela łask, których najbardziej potrzebujecie: swojego błogosławieństwa, spokoju i zdrowia.