1. Uroczystość dzisiejsza, oprócz sensu teologicznego, w dziejach naszej Ojczyzny zawiera głęboki sens patriotyczny. Najpierw więc Najświętsza Maryja Panna,jako najwspanialszy owoc miłości i wierności Bogu, pokazuje nam, że nasza ojczyznajest w niebie i do niej mamy dążyć. Ale zauważamy również, że życie doczesne przeżywamy w naszej ziemskiej ojczyźnie, której mamy obowiązek bronić i przyczyniać się do jej rozwoju.

2. Na dzisiejszą uroczystość do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze wędrują wierni, aby u Jej stóp podziękować za otrzymane dary i prosić Ją o potrzebne łaski.

3. W naszej parafii odpust parafialny w kościele w Dąbrowie Chełmińskiej – suma o godz. 11.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku.

4. W obrzędzie błogosławieństwa kwiatów, ziół i wieńców usłyszeliśmy słowa: „ A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twego domu”. Zadajmy więc sobie pytanie: Czy nasze dłonie są pełne dobrych uczynków?

5. Jutro Apel Jasnogórski w Dąbrowie o godz. 21.00.

6. Składamy serdeczne życzenia Państwu Helenie i Teofilowi Kamińskim z okazji 65 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, aby Bóg nieustannie Państwu błogosławił i obdarzał zdrowiem przez kolejne lata wspólnego, małżeńskiego życia. Niech Matka Boża otacza płaszczem swojej miłości, wstawiając się u swojego Syna w każdej intencji i prośbie. Jednocześnie dziękujemy bardzo panu Teofilowi za oddaną posługę organisty w naszej parafii. Czcigodnym Jubilatom gratulujemy tak wspaniałej i podniosłej rocznicy, która niech będzie dla wszystkich małżeństw przykładem i wzorem przeżytych lat razem na dobre i na złe.