1. Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie powołał Kościół, dla jego umocnienia zesłał Ducha Świętego, ale jego kierowanie przekazał św. Piotrowi. To na jego wierze, jak na skale, oparł funkcjonowanie wspólnoty zbawienia.

2. Rolą Rybaka jest trwać w wierze i umacniać wiarą braci, stąd tak wielką rolę przywiązujemy do działań każdorazowego Następcy św. Piotra. Warto jednak zadać sobie pytanie: czy my swoją modlitwą przyczyniamy się do wsparcia wiary każdorazowego Biskupa Rzymu? Warto również zapoznać się z dziejami Kościoła i kolejnych papieży, aby w ten sposób poznać wspólnotę, do której przez wiarę należymy.

3. W środę uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej; zechciejmy jak najgodniej uczcić Matkę i Opiekunkę naszej Ojczyzny. Ponadto w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Bartłomieja Apostoła; w czwartek – św. Monikę; w piątek – św. Augustyna; w sobotę Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.