1. Kościół jest wspólnotą ludzi zarówno świętych jak i grzesznych, stąd potrzeba, aby wzajemnie umacniać się w wierze, na co zwraca uwagę dzisiejsza liturgia słowa. Jedną z form umacniania w wierze jest upomnienie braterskie, o którym wspomina już prorok Ezechiel, a któremu nową formę nadaje Jezus Chrystus. Stopniując upomnienie: najpierw w cztery oczy, później wobec jednego lub dwóch świadków, a ostatecznie wobec Kościoła. Stosowanie tego Chrystusowego nakazu jest potrzebne również i dziś; czy jednak mamy odwagę, aby upomnieć swojego brata?

2. Początek nowego roku szkolnego to również początek przygotowań do przyjęcia sakramentów w kolejnym roku szkolnym. Zachęcamy więc rodziców, aby zainteresowali się sprawą przygotowania swoich dzieci do I Komunii św. i bierzmowania.

3. We wtorek, 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane świętem Matki Bożej Siewnej, z którym związany jest obrzęd błogosławieństwa ziarna i nasion.

Z tej racji, parafia w Czarżu przeżywa dzisiaj swoją uroczystość odpustową, suma o godz. 12.00.

4. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania w poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00 w Boluminku. Bierzmowanie odbędzie się 21 września o godz. 18.00.

5. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna, a w następną na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

6. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Patryk Marek Walczak, st. wolnego, Unisław

Paulina Gapska, st. wolnego, Unisław

7. W przyszłą niedzielę odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę franciszkanina z Niepokalanowa, brata Jana Vianneya Kończewskiego, na Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku.

Józef Kończewski – przyszły brat Jan Vianney urodził się 19 sierpnia 1914 r. w Otowicach, z rodziców Marcina Kończewskiego i Walerii z d. Babkiewicz. Ochrzczony został 20 sierpnia 1914 r. w Boluminku. W 1918 r. rodzina Kończewskich przeniosła się do Gzina. Do I Komunii św. przystąpił i bierzmowany był w Czarżu. 29 maja 1933 r. zgłosił się do klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie, gdzie przechodził swoją zakonną formację i działał w wydawnictwie „Rycerza Niepokalanej” do wybuchu II wojny światowej. Potem tułał się w nieznanych okolicznościach wojennych. W 1942 r. przemocą został wcielony do wojska niemieckiego i jako sanitariusz wysłany na front wschodni (Rosja), gdzie zginął 8 lutego 1944 r. Znalazł się w gronie 108 polskich męczenników terroru niemieckiego w czasie II wojny światowej, a 13 czerwca 1999 r. beatyfikowanych przez papieża Polaka.

Inicjatywę umieszczenia pamiątkowej tablicy podjęła rodzina z p. Grzegorzem Kończewskim.

W uroczystości uczestniczyć będzie p. prof. dr hab., diakon stały Waldemar Rozynkowski i wygłosi okolicznościowe kazanie.