1. Abraham, gotowy złożyć w ofierze życie własnego syna, jest zapowiedzią jedynego wydarzenia w dziejach ludzkości, gdy Bóg oddaje życie swojego Syna za zbawienie człowieka.

2. My sami musimy jedynie odpowiedzieć, czy dar zbawienia otrzymany w sakramencie chrztu chcemy przyjąć i pomnożyć go, aby zbawienie stało się udziałem naszym i naszych bliskich. Niewątpliwie pomocą w tym są refleksje wielkopostne i idące w ślad za nimi nasze nawrócenie.

3. Jednym z uczynków postnych jest modlitwa; zechciejmy tak zorganizować swoje zajęcia, aby w tym okresie znaleźć czas na bardziej rozbudowaną i żarliwą modlitwę. Módlmy się również o pomoc w realizacji naszych postanowień wielkopostnych i rekolekcyjnych.

4. Zakończyliśmy nasze parafialne wielkopostne rekolekcje. Dziękujemy bardzo Ojcu Arturowi Chejnowskiemu ze Zgomadzenia Salezjanów z Fordonu za poprowadzenie nas przez ten szlak rekolekcyjnych dni oraz za cenne myśli, które zapewne będą nam towarzyć w tym najbliższym czasie – serdeczne Bóg zapłać! Jednocześnie życzymy Ojcu Arturowi prowadzenia Ducha Świętego na dalszej drodze posługi ewangelizacyjnej. Składamy także podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach w kościele w Boluminku, czy w swoich domach, łącząc się przez Internet. Wszystkim życzymy wielu duchowych owoców tego szczególnego czasu.

4. W tym tygodniu w czwartek wspominamy św. Kazimierza. Przeżywać będziemy także: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca wraz z odpowiednimi nabożeństwami.

5. W tym miesiącu odwiedzimy chorych, z tym, że ks. Wikariusz odwiedzi swoich chorych w czwartek od godz. 14.00, a ks. Proboszcz w sobotę.

6. Dzisiaj zbiórka na misyjne dzieło pomocy „Ad Gentes” – Do narodów. Jest to również dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami.

7. W kolejnym tygodniu – 10 marca od godz. 9.00 nastąpi zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punkcie zbiorczym przy dawnym posterunku policji na ul Toruńskiej.

8. Cieszymy się z rozpoczęcia ostatniego etapu remontu dachu na kościele w Dąbrowie Chełmińskiej.

9. Kolekta z drogi krzyżowej przeznaczona jest na kwiaty do grobu Pańskiego.

10. W tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Elżbietę Halapacz i śp. Alicję Henke. Polećmy je Bożemu miłosierdziu w naszych modlitwach.