1. „ Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką”, to stwierdzenie zaczerpnięte z dzisiejszej Ewangelii stawia przed nami zasadnicze pytanie, czy należę do rodziny Chrystusowej? Jeżeli tak, to należę do tej rodziny i muszę się podporządkować woli Bożej i ją wypełniać w życiu.

2. W tym tygodniu w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, ponadto w liturgii wspominać będziemy we wtorek – św. Jadwigę Królową, w czwartek – bł. Bogumiła. W piątek ze względu na uroczystość nie obowiązuje post piątkowy.

3. Do czwartku przeżywać będziemy oktawę uroczystości Bożego Ciała. Msze św. z procesją eucharystyczną w Boluminku o godz. 19.00.W czwartek na zakończenie oktawy poświęcenie wianków z ziół.

4. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie pięknego przeżycia tego ważnego święta. Dziękujemy za przygotowanie czterech ołtarzy, Straży Pożarnej za utrzymanie porządku w czasie procesji oraz za niesienie baldachimu, wszystkim niosącym chorągwie i młodzieży niosącej różaniec, dziewczynkom sypiącym kwiatki oraz paniom je prowadzącym, za zorganizowanie kwiatków, dzieciom pierwszokomunijnym za udział w szatkach, służbie liturgicznej i panu organiście – serdeczne Bóg zapłać!

5. Dzisiaj odpust parafialny ku czci św. Rocha w Kijewie Królewskim – suma o godz. 12.00.

6. Jeszcze pewna uwaga i prośba dotycząca naszych postaw liturgicznych w kościele. Przypominamy, że po wejściu do kościoła lub przed wejściem do ławki należy przyklęknąć przed Najświętszym Sakramentem; tak samo przy wyjściu. Jest to znak naszej świadomości obecności Pana Jezusa Eucharystycznego w tabernakulum i oddania Mu czci oraz pozdrowienia. Uczmy też tego nasze dzieci.

7. W naszej diecezji trwa peregrynacja obrazu Świętej Rodziny. Nawiedzenie naszej parafii przypada na 22 czerwca.

8. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna.