Ogłoszenia parafialne

Niedziela, 10 Listopada 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXXII Niedzielę zwykłą

1. Jakie jest życie wieczne? Zapewne każdy ma jakieś swoje wizje rozumienia tego stanu. Tymczasem Chrystus zauważa, że życie zbawionych różni się od naszych wyobrażeń. Przyjmijmy więc nauczanie Chrystusa i realizujmy je każdego dnia.

(.....)
Niedziela, 03 Listopada 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXXI Niedzielę zwykłą

1. Doświadczenie Zacheusza jest również doświadczeniem każdego z nas. On miał odwagę zaprosić Jezusa, podjąć z nim rozmowę, a przede wszystkim podjąć konsekwencję tego spotkania, czyli przemianę własnego życia. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić?

(.....)
Niedziela, 27 Października 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXX Niedzielę zwykłą

1. Ewangelia dzisiejsza przedstawia dwie modlące się postacie: faryzeusza i celnika; która z nich jest nam bliższa? Wysłuchana zostanie jednak tylko modlitwa grzesznika, który żałuje za popełnione grzechy.

(.....)
Niedziela, 20 Października 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXIX Niedzielę zwykłą

1. Czy moja wola jest zgodna z wolą Bożą? Jeśli tak, to Bóg da nam wszystko, o co Go prosimy, jeśli nie jest zgodna, to nie liczymy na Jego wsparcie. Podejmijmy więc trud odkrycia planu, jaki wobec nas ma nasz Pan i Zbawiciel.

(.....)
Niedziela, 13 Października 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXVIII Niedzielę zwykłą

 

1. Podobnie jak trędowaci z dzisiejszej ewangelii, ustawicznie domagamy się od Chrystusa, aby obdarzył nas łaskami potrzebnymi do życia. Czy jednak za otrzymana pomoc potrafimy Bogu dziękować? A może również i w tym jesteśmy podobni do trędowatych?

(.....)
Niedziela, 06 Października 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXVII Niedzielę zwykłą

1. Bóg nieustannie nas obdarza darami potrzebnymi do zbawienia, ale już od nas samych zależy, czy potrafimy z tych darów skorzystać. Dar pochodzący od Boga albo przyjmujemy i go wykorzystujemy, albo nie przyjmujemy i tym samym odrzucamy. W dzisiaj usłyszanej ewangelii Jezus zachęca nas do służenia Bogu z pokorą. Zechciejmy sobie uświadomić, że odrzucając Chrystusowe słowa, odrzucając dar zbawienia, odrzucamy Boga, który nim nas obdarował.

(.....)
Niedziela, 29 Września 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXVI Niedzielę zwykłą

1. Liturgia słowa Bożego kontynuuje w dzisiejszą niedzielę rozważania dotyczące ubóstwa i bogactwa. Zauważamy dialog bogacza z Abrahamem dotyczący zbawienia, którego kryterium jest pomoc drugiemu człowiekowi.

(.....)
Niedziela, 22 Września 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXV Niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami problem dotyczący funkcjonowania człowieka na styku bogactwa i ubóstwa. Warto zauważyć, że w rozumieniu biblijnym ubóstwo samo z siebie nie jest cnotą, ani bogactwo samo z siebie nie jest grzechem. Człowiek realizujący swoje powołanie życiowe do zbawienia powinien zauważyć, że Jezus Chrystus, będą bogaty, dla nas stał się ubogim, aby człowieka ubogacić swoim ubóstwem.

(.....)
Niedziela, 15 Września 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXIV Niedzielę zwykłą

  1. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli wskazuje nam na to, co najważniejsze w podjętej przez Chrystusa misji zbawienia człowieka, a mianowicie Chrystus przyszedł zbawić tych, którzy się źle mają, a więc do grzeszników. Tym bowiem, którzy nie zauważają w sobie słabości i grzechu, Chrystus nie jest potrzebny, bo jak im się wydaje, sami zapewnią sobie zbawienie. 
(.....)
Niedziela, 08 Września 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXIII Niedzielę Zwykłą

1. Chrystus w dzisiejszej ewangelii wskazuje co trzeba zrobić, aby zostać Jego uczniem: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem”. Warto sobie odpowiedzieć, czy ten warunek spełniam?

(.....)
Niedziela, 01 Września 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXII niedzielę zwykłą

  1. Z racji 80-tej rocznicę wybuchu II wojny światowej zapraszamy dzisiaj na Mszę św. o godz. 10.30 w Dąbrowie, podczas której będziemy modlić się za wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny. Po Eucharystii złożenie kwiatów i modlitwy przy pomniku poległych i pomordowanych. Z racji rocznicy, na prośbę Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a za zgodą Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla, w całej diecezji zostaną uruchomione dzwony kościelne. Stanowić to będzie wyjątkową formę wspomnienia o ofiarach wojny i oddania hołdu żołnierzom, którzy z najwyższym poświeceniem bronili Ojczyzny.
(.....)
Niedziela, 25 Sierpnia 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XXI Niedzielę Zwykłą

1. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus głosił zbawienie dla wszystkich ludzi i każdy człowiek może je osiągnąć. Jedyną jednak drogą do Ojca jest sam Jezus Chrystus.

(.....)
Niedziela, 18 Sierpnia 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XX Niedzielę Zwykłą

1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam dwa żywioły: wodę i ogień, które są powodem wielu kataklizmów. Ich przede wszystkim się boimy, ale tez trudno bez nich wyobrazić sobie życie. To one pomagają w oczyszczaniu człowieka z jego słabości, grzechów i wad. One symbolizują pierwsze sakramenty: woda – chrzest, ogień _ bierzmowanie. Podejmijmy więc działania, które pozwolą nam oczyścić się z naszych grzechów i słabości oraz podjąć życie w wierze z siłą płonącego ognia.

(.....)
Niedziela, 11 Sierpnia 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XIX Niedzielę Zwykłą

1. Dzisiejsza liturgia słowa, podsumowując czytania ostatnich niedziel, stawia nam pytanie: Czy czuwamy oczekując na spotkanie z Bogiem i czego od Niego oczekujemy? Bo jeżeli jesteśmy na wzór owych sług oczekujących w gotowości na spotkanie przychodzącego Pana, to doświadczamy, że w chwale zbawionych będzie nas wspierał Jezus Chrystus.

(.....)
Niedziela, 04 Sierpnia 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XVIII Niedzielę zwykłą

  1. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że gromadzone przez nas skarby nie powinny pochodzić z dóbr doczesnych, bo te przemijają, ale z nieprzemijających dóbr wiecznych.
(.....)

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta

Dąbrowa 7.30, 10.30
Boluminek 9:00, 12:00

 

Dni powszednie i święta zniesione

 Wiosna, lato
Dąbrowa 17.30
Boluminek 19:00

Jesień, zima
Dąbrowa 17.30
Boluminek 16:00

KANCELARIA PARAFIALNA

 Od poniedziałku do soboty

po każdej Mszy Św.

 

Niedziala - nieczynna

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakramentu Chrztu Świętego
Udzielamy w III Niedzielę miesiąca
o godz. 12.00

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy.
Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej
51 8142 1017 0206 9403 2000 0001