Ogłoszenia parafialne

Niedziela, 02 Sierpnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XVIII Niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza ewangelia ukazuje nam Chrystusa głoszącego słowo Boże, uzdrawiającego i troszczącego się o ludzi głodnych na pustkowiu. Ten obraz, przedstawiający Chrystusa powinien nam, ludziom współcześnie żyjącym, uświadomić, że człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko działalności charytatywnej. Bowiem wiara zrodzona ze słuchania słowa Bożego daje nadzieję na uleczenie człowieka z jego słabości, a pokarm eucharystyczny, pozwala nam zwalczyć towarzyszący nam głód Chrystusa.

(.....)
Niedziela, 26 Lipca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XVII Niedzielę zwykłą

1. Czas wakacji to okres, w którym podejmujemy różnego rodzaju poszukiwania, poczynając od ciekawych miejsc, poprzez ciekawych ludzi, ale znaleźć chcemy prawdziwy skarb. Do takiego działania zachęca nas również i dzisiejsza liturgia słowa.

(.....)
Niedziela, 19 Lipca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XVI Niedzielę zwykłą

1. Kontynuując rozważania dotyczące obsiewania naszych serc słowem Bożym – które znajdujemy w liturgii słowa – dziś dochodzimy do momentu, w którym uświadamiamy sobie, że sensem zasiewu jest zebranie dobrego plonu. Potrzeba więc zadać sobie zasadnicze pytanie: jaki plon przynosi zasiana w moim sercu wiara?

(.....)
Niedziela, 12 Lipca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XV Niedzielę zwykłą

1. Trwające na polach żniwa pobudzają nas do refleksji dotyczącej naszej wiary i życia. Zwłaszcza, że dzisiejsza liturgia słowa ukazuje również obraz żniw. Zadajmy więc sobie pytanie: jak z tą naszą wiarą jest? Jakiego rodzaju glebą jest nasze serce?

(.....)
Niedziela, 05 Lipca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XIV Niedzielę zwykłą

1. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążenie jesteście, a Ja was pokrzepię”. Po trudach całorocznej pracy człowiek szuka miejsca, gdzie mógłby odpocząć, najlepiej w miejscu ustronnym, gdzie cisza i spokój. Chrystus jednak zwraca uwagę, że to nie wystarczy, gdyż demony codzienności i tam mogą nas dopaść. Jedyne pokrzepienie można znaleźć tylko u Chrystusa, patrząc na otaczającą nas rzeczywistość oczami Bożymi, które dają ukojenie dla duszy.

(.....)
Niedziela, 28 Czerwca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XIII Niedzielę zwykłą

1. Dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa stajemy się Jego uczniami. A przez przyjęcie chrztu stajemy się nowymi ludźmi – świadkami Chrystusa. Świadectwo to wymaga od nas jednak nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim życia jako uczeń Chrystusa. Wtedy bowiem do nas będą odnosiły się słowa Chrystusa: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”.

(.....)
Niedziela, 21 Czerwca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XII Niedzielę zwykłą

1. W dzisiejszej ewangelii Chrystus stawia nam pytanie: Czy przyznamy się do Niego przed ludźmi? Jeśli tak, to również i On się przyzna do nas przed swoim Ojcem, obdarzając nas miłosierdziem. Ale jeśli nie przyznamy się do Niego przed ludźmi, to tym samym pozbawimy się szansy na miłosierdzie Boże.

(.....)
Niedziela, 14 Czerwca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XI Niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza liturgia słowa jest pod urokiem rozesłania Apostołów, którzy mają iść i głosić nadchodzące Królestwo Boże. Głoszoną przez siebie rzeczywistość mają popierać: uzdrawianiem chorych, wskrzeszeniem umarłych, oczyszczaniem trędowatych i wypędzaniem złych duchów.

(.....)
Niedziela, 07 Czerwca 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na uroczystość Trójcy Najświętszej

1. Dzisiejsza uroczystość jest swoistym usystematyzowaniem głoszonych przez Apostołów prawd wiary. Przypomnieniem, że przedmiotem naszej wiary jest Jeden Bóg w trzech osobach: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

(.....)
Niedziela, 31 Maja 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, popularnie nazwana Zielonymi Świątkami, obchodzona pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu, upamiętnia wydarzenia napełnienia Apostołów mocą Ducha Świętego. Otrzymali oni Ducha Świętego po to, aby mogli mężnie wyznawać swoją wiarę, broniąc jej i według niej żyć. Konsekwencją tego wydarzenia dla Apostołów było udzielenie im władzy odpuszczania grzechów.

(.....)
Niedziela, 24 Maja 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na VII Niedzielę Wielkanocną

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim (w czwartek). Zgodnie jednak z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2003 r. jest odprawiana w najbliższą niedzielę, czyli w siódmą niedzielę wielkanocną.

(.....)
Niedziela, 17 Maja 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na VI NIedzielę Wielkanocną

1. Liturgia Słowa ukazuje nam apostolską działalność ewangelizacyjną, której zadaniem jest zarówno głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, jak i ukazanie przykazania miłości jako drogi do jej osiągnięcia.

(.....)
Niedziela, 10 Maja 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę Wielkanocną

1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam jedną z podstawowych zasad wiary w Jezusa Chrystusa, a mianowicie: żeby nazywać się uczniem Pańskim, nie wystarczy tylko opanować podstawowy teoretyczny zestaw prawd wiary. Bowiem bycie uczniem Chrystusa to przede wszystkim realizacja przykazania miłości w życiu codziennym. Stąd też troska uczniów o pomoc potrzebującym wyrażająca się w ustanowieniu siedmiu diakonów. Do ich zadań należy przede wszystkim troska o potrzebujących, ale również głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Ich gorliwość doprowadziła wielu z nich do męczeństwa.

(.....)
Niedziela, 03 Maja 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Wielkanocną

1. W czytanej dziś ewangelii Kościół dzisiejszą niedzielę nazywa Niedzielą Dobrego Pasterza, polecając szczególnie w tym dniu sprawę powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Również w tym dniu, 3 maja, przeżywamy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystość ta nawiązuje do ślubów Króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej złożonych 1 kwietnia 1656 r.

(.....)
Niedziela, 26 Kwietnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkanocną.

1. W kolejnych tekstach liturgii słowa obserwujemy, jak szybko rozchodzi się wiadomość o zmartwychwstaniu Pańskim. Pusty grób napełnia radością i nadzieją uczniów Chrystusa na osiągnięcie życia wiecznego. Sami uczniowie doświadczają kolejnych spotkań ze Zmartwychwstałym m. in. w drodze do Emaus. W tym opisie warto zauważyć podobieństwo do naszego życia, w którym również zajmujemy się wieloma sprawami, a nie zauważamy idącego z nami przez życie Jezusa Chrystusy.

(.....)

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta

Dąbrowa 7.30, 10.30
Boluminek 9:00, 12:00

 

Dni powszednie i święta zniesione

 Wiosna, lato
Dąbrowa 17.30
Boluminek 19:00

Jesień, zima
Dąbrowa 17.30
Boluminek 16:00

KANCELARIA PARAFIALNA

 Od poniedziałku do soboty

po każdej Mszy Św.

 

Niedziala - nieczynna

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakramentu Chrztu Świętego
Udzielamy w III Niedzielę miesiąca
o godz. 12.00

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy.
Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej
51 8142 1017 0206 9403 2000 0001