Ogłoszenia parafialne

Niedziela, 21 Lipca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XVI Niedziele zwykłą

1. Człowiek wierzący wypatruje Boga. Nie zawsze jednak przychodzący do nas Bóg jest taki, jak Go sobie wyobraziliśmy. Tak było w przypadku Abrahama i w życiu Marty, która znała przecież Jezusa, a potraktowała Go jako przypadkowego przechodnia. Wędrując przez życie spróbujmy zauważyć przychodzącego Chrystusa.

(.....)
Niedziela, 14 Lipca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XV Niedzielę Zwykłą – 14. 07. 2019 r.

1. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam o najważniejszym z praw Bożych, o przykazaniu miłości. Wielokrotnie uświadamiamy sobie konsekwencje tego prawa w naszych rodzinach i wśród najbliższych. Przypomnienie tego prawa w czasie wakacji niech nas zmobilizuje, abyśmy to prawo realizowali nie tylko wśród najbliższych, ale również i wśród tych, których spotykamy na wakacyjnym szlaku.

(.....)
Niedziela, 07 Lipca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XIV niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus wysłał jeszcze innych uczniów, aby głosili słowo Boże. Czas wakacji jest dobra okazją do ewangelizacji przez każdego z nas.

(.....)
Niedziela, 30 Czerwca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XIII niedzielę zwykłą

 

(.....)
Niedziela, 23 Czerwca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na XII Niedzielę zwykłą

1. Dziś Chrystus stawia nam pytanie: Kim dla was jestem? Czy Chrystus jest dla nas Zbawicielem, czy może kimś prozaicznym, na kogo nie warto zwracać uwagi? Okres wakacyjny jest dobrym czasem do tego, aby świadczyć o swojej wierze w Pana Jezusa.

(.....)
Niedziela, 16 Czerwca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Trójcy Świętej

1. Czyniąc znak krzyża mówimy: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Krzyż jest znakiem Syna Bożego, który stał się człowiekiem i został ukrzyżowany. W Jezusie i przez Niego Bóg jest obecny wśród nas, pełnią swego bóstwa. Cała Trójca Święta zwróciła się ku nam i zaangażowała się w dzieło naszego zbawienia i uświęcenia, byśmy uwierzyli, że nas kocha. Przez Ducha Świętego Syn jest w Ojcu, a Ojciec w Synu. I ten Bóg jest z nami: jest Emmanuelem – Bogiem z nami.

(.....)
Niedziela, 09 Czerwca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1. Zesłanie Ducha Świętego jest dopełnieniem i pełnią misterium paschalnego: męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. Potwierdza ono, że Jezus zmartwychwstał, został wyniesiony do Chwały Ojca i stale jest obecny pośród nas. Każdy z nas może otrzymać Ducha Świętego i Jego dary, aby służyły wspólnemu zbawieniu. Uroczystość dzisiejsza kończy okres Wielkanocny.

(.....)
Niedziela, 02 Czerwca 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego została ustanowiona na pamiątkę wstąpienia do nieba Jezusa Chrystusa, która miała miejsce na Górze Oliwnej czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Nazwa została zaczerpnięta z opisu znajdującego się w Dziejach Apostolskich. Jest jednym z najstarszych świąt. Było obchodzone już w drugiej połowie IV wieku.

(.....)
Niedziela, 26 Maja 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na VI Niedzielę Wielkanocy

1. Dziś w liturgii słowa Chrystus pyta każdego z nas, czy Go miłujemy. Nie oczekuje jednak od nas kolejnych deklaracji, tylko życia według prawa. Stańmy więc w prawdzie o sobie i odpowiedzmy, czy na co dzień żyjemy według Bożego prawa.

(.....)
Niedziela, 19 Maja 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Wielkanocy

1. Dziś obchodzimy niedzielę Dobrego Pasterza. Jest to dzień, w którym w sposób szczególny prosimy o nowe i dobre powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

(.....)
Niedziela, 19 Maja 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę Wielkanocy

1. W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus zostawił nam przykazanie miłości. Warto zauważyć, że wyrazem naszej miłości do drugiego człowieka jest troska o jego zbawienie.

(.....)
Niedziela, 05 Maja 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

 

(.....)
Niedziela, 05 Maja 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

 

(.....)
Niedziela, 05 Maja 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Wielkanocy

1. Kolejna niedziela wielkanocna uobecnia nam najważniejsze wydarzenie zbawcze, jakim była Chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie. Te wydarzenia mobilizują nas do ożywiania wiary, a jednocześnie do świadczenia o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Dziś Niedziela Biblijna rozpoczynająca Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

(.....)
Niedziela, 21 Kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Palmową

1. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień – od uobecnienia wydarzeń związanych z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, ale również wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej.

(.....)

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta

Dąbrowa 7.30, 10.30
Boluminek 9:00, 12:00

 

Dni powszednie i święta zniesione

 Wiosna, lato
Dąbrowa 17.30
Boluminek 19:00

Jesień, zima
Dąbrowa 17.30
Boluminek 16:00

KANCELARIA PARAFIALNA

 Od poniedziałku do soboty

po każdej Mszy Św.

 

Niedziala - nieczynna

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakramentu Chrztu Świętego
Udzielamy w III Niedzielę miesiąca
o godz. 12.00

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy.
Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej
51 8142 1017 0206 9403 2000 0001